<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 高铁时代联系方式 - CONTACT US
高铁时代
 
 
  高速铁路交通枢纽
 
 

联系方式:

怎么联系我们?
CONTACT US

 查看大图

 

联系方式:

联系地址:北京市朝阳区北苑路媒体村6#2904

邮政编码:100029

联系电话:010-5703-3016、7、8

传真:010-5130-8263-811

网站合作:
联系电话:010-5703-3016
邮箱:hezuo@gaotie.cn


媒体公关:
电话:010-5703-3018
邮箱:pr@gaotie.cn


招贤纳士:
联系电话:010-5703-3017
邮箱:hr@gaotie.cn

 

 

 
  Copyright ©2010 高铁时代™ 版权所有